خوشبخت ترین...

"خوشبخت ترین" مخلوق خواهی بود...

اگر روزت را آنچنان زندگی کنی،

که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره، و نه گذشته ای برای حسرت...!!

زندگی کوتاه است و فرصت ها رفتنی و حسرت ها ماندنی...

هرگز اجازه ندهید کسی خوشبختی امروز را به بهانه سعادت فردا از شما بگیرد.

/ 0 نظر / 24 بازدید