ازدواج درمانگاه نیست...!

به قصد اصلاح، درمان و یا هدایت با کسی ازدواج نکنید!

فراموش نکنید ازدواج درمانگاه نیست.

چشمتان را خوب باز کنید ببینید آیا با همین خواستگارتان بدون هیچ تغییر و اصلاحی در رفتارش، عقایدش، وضع علمی و مالی‌اش می‌توانید زندگی کنید یا نه؟

*بر مبنای زمان حال، کاملا واقع بینانه، تصمیم بگیرید*

/ 0 نظر / 28 بازدید