برای خود ارزش قائل باشیم...

وقتی یک ماشین لباسشویی جدید خریدم، ماشین قدیمی را بیرون گذاشتم و یک کاغذ روی آن چسباندم که روی آن نوشته شده بود: رایگان!!

دو روز گذشت و متوجه شدم ماشین لباسشویی هنوز سر جای خود قرار دارد.

فکری به ذهنم رسید، کاغذ روی آن را کندم و به جایش کاغذی چسبانده و نوشتم: فروشی، ۵۰ هزار تومان.

صبح روز بعد دیدم که ماشین لباسشویی را دزدیده اند!

*نتیجه اخلاقی*

"همیشه واسه خودتون ارزش قائل بشید، مردم ارزش شمارا بیشتر از چیزی که بیان می کنید، تصور نمی کنند"

/ 0 نظر / 24 بازدید